دخملونه های من

....

پست ثابت


سلام دوستان


مطالب این وبلاگ


رو به همه شما دوستان گلم تقدیم میکنم


امیدوارم همیشه شاد باشید


در پناه حق ...
ادامه مطلب
"
ليست
[ پنجشنبه 17 فروردين 1396 ] [ 12:47 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

***=(

profile-7
➲نٰٰہ ازتٰ مٰیخٰٰام بیٰٰاےٰ پٰیشَم
➲نَہ دیگِہ بٰا دروغٰٰاتٰ سِیاھ میشَم
➲مَن دیٰگْہ واسَم مُہِم نٰٰے اصَن
➲بَعد مَن رفیٰقٰ صَمیمیٰات ڪِیامیشَن
➲واسِٰہ مٰوندنِتـ نمیڪُنَم تَلاشٰٰے
➲خُوشبِحٰال اونٰٰے ڪِہ الٰان بَراشٰٰے
ادامه مطلب
"
ليست
[ جمعه 15 دی 1396 ] [ 18:17 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

زندگی همین امروز....

عکس پروفایل, پروفایل دخترانه, پروفایل دخترونه عاشقانه غمگین فانتزی


زندگی یعنی همین امروز همین حالا

یعنی در آغوشت تا همیشه تا فردا

زندگی یعنی نگاه تو

کوک کردن قلبم با صدای تو ..ادامه مطلب
"
ليست
[ چهارشنبه 1 آذر 1396 ] [ 20:05 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

عکس پروفایل دخترونه شیک و فانتزی غمگین و خاص 2017

بعضی ها

خیلی ساده مهربونی می کنن و ساده می خندن

ساده دوست داشتنی هستن

دلم به همین سادگی

برای ساده بودنشان چ ساده دل تنگ شده است

ساده در قلبت می مانند و هیچ وقت ساده از ذهنت بیرون نمیرونادامه مطلب
"
ليست
[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 14:15 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

عکس پروفایل دخترونه شیک و فانتزی غمگین و خاص 2017

حتی اگر از تو عصبانی باشد

حتی اگر قهر باشد..

اگر دوستت داشته باشد؛

نمیتواند از تــــو بی خبــر بمـــاند

اگر غیر از این باشـد،

بعید میدانم

دوست داشتــنی در کـــار بوده باشد...ادامه مطلب
"
ليست
[ يکشنبه 21 آبان 1396 ] [ 17:25 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

نتیجه تصویری برای عکس دخترونه فانتزی خاص

مهم این نیست که قشنگ باشی

قشنگ این است که مهم باشی !

حتی برای یک نفر کوچک باش و عاشق

که عشق، خود میداند آئین بزرگ دانستنت را…

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسیادامه مطلب
"
ليست
[ شنبه 20 آبان 1396 ] [ 19:44 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

من همینم....

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!ادامه مطلب
"
ليست
[ شنبه 20 آبان 1396 ] [ 19:36 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

نتیجه تصویری برای عکس های دخترونهادامه مطلب
"
ليست
[ دوشنبه 14 فروردين 1396 ] [ 19:59 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

مرا دختر خانـــــــوم می نامند...

مرا دختر خانـــــــوم می نامند...

مضمونی که جذابـــیتش نفـــس گیــراست...

دنیــــای دختــرانـــه من ..

نه با شمــــع...نه با عروســـک معنـــا پیدا نمیکنـــد...

و نه با اشک و افســـــــــــــــــون...

امــــــــا;تمــــــام اینها را در برمیگیرد...

مــــــــــــــــــــــــن ...

نـــه ضعیفم..نه ناتـــــــــوان...

چــرا که خداونـــد مرا بدون خشونـــت و زور و بازو میـــپسندد...

اشــــک ریختن ضعـــف من نیــــسـتـ...

قـــدرت روح مـــــن اســتــــنتیجه تصویری برای عکس های دخترونه

ادامه مطلب
"
ليست
[ دوشنبه 14 فروردين 1396 ] [ 19:56 ] [ سلنا ] [ نظرات ]

دخـــــــــتر که باشی......

دخـــــــــتر که باشی هــــزار بار هم که بگـــــوید:

دوســــــتت دارد!

باز هم خــــــواهی پرســــید:

دوســــــــتم داری؟

و ته دلت همیشــــــه خواهــد لــرزید!

دخـــــــــتر که باشـــــی هر چقـــدر هم که زیبا باشـــــی

نگــــران زیـــباترهایی میشـــوی که شـــاید عاشــــقش شوند!

هروقــــت که صـــــدایت میکند: خـــوشـــــــــــگلم

خـــــدا را شکر میکــــنی که در چشــــمان او زیبـــــایی!

دست خــــــودت نیســــت...

دخـــــــتر که باشـــی همه ی دیوانگـــــــــــی های عالم را بلـــدی

نتیجه تصویری برای عکس های دخترونهادامه مطلب
"
ليست
[ دوشنبه 14 فروردين 1396 ] [ 19:54 ] [ سلنا ] [ نظرات ]